OM FÖRENINGEN


Om föreningen


Föreningen VIBY I UTVECKLING bildades 2011-01-12 som ett led att driva frågan om möjligheterna till en gemensamhetsanläggning för vatten, avlopp och bredband för hushåll och företag i Viby samt norra delen av Hamre.

Frågorna har dessförinnan diskuterats sedan början av år 2010.


Dokument såsom stadgar och årsmötesprotokoll kan du nå via länkarna till höger.

 

Styrelsen för år 2018 består av


Ordförande:       Lars Karlsson

Kassör:               Lennart Rosdahl

Ledamot:            Fredrik Andersson

Ledamot:            Mikael Jönsson


Vill du eller ditt företag bli medlem?

Kontakta någon av kontaktpersonerna eller betala in via bankgiro 727-3873. I "Meddelande till betalningsmottagare" på blankett eller "meddelanderad" vid internetbetalning anges namn och telefonnummer samt gärna E-postadress.


Årsavgiften för år 2018 är 150:-.


Under år 2017 hade föreningen 21 medlemmar.