AKTIVITETER


AktiviteterFöreningens inledande uppgift var att driva projektet "Infrastruktur i Viby", ett projekt för Vatten, Avlopp och Bredband till hushållen i Viby by i Arboga kommun med anslutning till kommunens nät vid Sätra, som tyvärr lades ned våren 2016.


Under vintern 2016/2017 arbetade vi med att lämna yttrande på en ny 130 kV kraftledning som planeras mellan Himmeta-Arboga-Kungsör och då även berör Viby.


Vi kommer att fortsätta arbetet med att förbättra möjligheterna att bo och leva här i Viby genom olika gemensamma projekt/aktiviteter.